s

Doel
Mensen begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling is mijn doel. Het motiveert mij om hen in beweging te krijgen en een beroep te doen op hun wijsheid en talenten, hen te stimuleren de blik naar binnen te richten en bij de kern te komen. Daardoor zijn ze beter in staat richting te geven aan hun leven, hun werk en hun dromen.


Uitgangspunt
Persoonlijke ontwikkeling begint bij het nemen van eigen verantwoordelijkheid en het vergroten van je zelfbewustzijn. Door zelfkennis en door buiten de bestaande kaders te kijken ontstaat de ruimte voor verandering en dynamiek.


Werkwijze
Mijn werkwijze laat zich typeren als betrokken, respectvol en nieuwsgierig. Ik combineer mijn gevoel voor mensen met mijn kennis van zaken.

Ik geloof in de kracht van het stellen van doelen en ook in de noodzaak ruimte te creŽren voor rust en reflectie. Vanuit stilte en afstand dienen de antwoorden op vragen zich vaak vanzelf aan.

Door mijn werkervaring als psycholoog NIP heb ik veel inzicht in gedrag en in de aspecten (waarden, drijfveren, persoonlijkheid) die het gedrag aansturen. Dit is van belang voor het verbeteren van iemands zelfinzicht.

Mijn werk, mijn gezin, familie en vrienden zijn belangrijke peilers in mijn leven. Ook voor mij persoonlijk is de dagelijkse praktijk een terugkerende oefening en toetssteen voor mijn inzichten.